Yükleniyor ...

logo

Araç Danışmanlığı

2918 sayılı Karayolları  Trafik Kanunu Hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere herhangi bir motorlu aracın, römorkun, motosiklet veya mopedin ve traktörün trafiğe tescili aşamasında gerekli olan Uygunluk Belgesinin düzenlenebilmesi için söz konusu araç tipinin “Araç Tip Onay Belgesine” sahip olması gerekmektedir

İmalatçı firmalar ürettikleri her ayrı tip Motorlu Araç, Motosiklet, Moped, Traktör, Römork ve Yarı römork için Araç Tip Onayı Belgesi almalıdır. İthal araçların da AT Tip Onayına veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen Ulusal Tip Onayı Belgesine haiz olması gerekmektedir. AT Tip Onayı olan MARTOY, MOTOY ve TORTOY kapsamındaki araçlar için Ulusal Tip Onayı Belgesi alınmasına gerek yoktur.

Araç Tip Onay işlemlerinde araç tipi belirlenmesi ve regülasyon bazında gruplandırılma teknik uzmanımız gözüyle değerlendirilerek harçlar minimuma indirilmekte ve en düşük maliyetler çıkarılmaktadır.

Çalışmalar